یحیی سکوت نکرد

پُرگوییِ «یحیی»‌ها

یحیی سکوت نکرد/ کاوه ابراهیم‌پور «یحیی»، هشت‌ساله، در انبار مخوف خانه عمه‌اش -بی‌توجه به اطرافیان- مشغول بازی است. او حتّی حاضر نیست با پدرش (پدرش؟) خداحافظی کند -بس که...

پُرگوییِ «یحیی»‌ها

یحیی سکوت نکرد/ کاوه ابراهیم‌پور «یحیی»، هشت‌ساله، در انبار مخوف خانه عمه‌اش -بی‌توجه به اطرافیان- مشغول بازی است. او حتّی حاضر نیست با پدرش (پدرش؟) خداحافظی کند -بس که بی‌خیال می‌نماید! ساعتی بعد لباس عروسی کهنه عمه‌اش را پوشیده، از

ادامه مطلب

پُرگوییِ «یحیی»‌ها

یحیی سکوت نکرد/ کاوه ابراهیم‌پور «یحیی»، هشت‌ساله، در انبار مخوف خانه عمه‌اش -بی‌توجه به اطرافیان- مشغول بازی است. او حتّی حاضر نیست با پدرش (پدرش؟) خداحافظی کند -بس که بی‌خیال می‌نماید! ساعتی بعد لباس عروسی کهنه عمه‌اش را پوشیده، از

ادامه مطلب
اسکرول به بالا