واقعیت عیاری

ابر اگر آب زندگی بارد

یادداشتی کوتاه دربارۀ سبک واقع‌گرای کیانوش عیاری   صحنه‌ای است اوایل سریال روزگار قریب که دکتر محمد قریب و مهدی بازرگان دیدار می‌کنند -چیزی فراتر از یک عیادت؛ لحظه‌ای...

ابر اگر آب زندگی بارد

یادداشتی کوتاه دربارۀ سبک واقع‌گرای کیانوش عیاری   صحنه‌ای است اوایل سریال روزگار قریب که دکتر محمد قریب و مهدی بازرگان دیدار می‌کنند -چیزی فراتر از یک عیادت؛ لحظه‌ای که تمام و کمال با فرم واقع‌گرای منحصر به‌فردِ فیلمسازش سروکار

ادامه مطلب

ابر اگر آب زندگی بارد

یادداشتی کوتاه دربارۀ سبک واقع‌گرای کیانوش عیاری   صحنه‌ای است اوایل سریال روزگار قریب که دکتر محمد قریب و مهدی بازرگان دیدار می‌کنند -چیزی فراتر از یک عیادت؛ لحظه‌ای که تمام و کمال با فرم واقع‌گرای منحصر به‌فردِ فیلمسازش سروکار

ادامه مطلب
اسکرول به بالا