مسعود کیمیایی

کارگاه آزاد فیلم

  کارگاه تحلیل فیلم و تحلیل نقش مدرس: علی فرهمند تعداد جلسات: ۱۲جلسۀ دو ساعته تحلیل نقش: در این کارگاه، هنرجوی بازیگری با انواع نقش‌ها و گونه‌های مختلف بازیگری...

کارگاه آزاد فیلم

  کارگاه تحلیل فیلم و تحلیل نقش مدرس: علی فرهمند تعداد جلسات: ۱۲جلسۀ دو ساعته تحلیل نقش: در این کارگاه، هنرجوی بازیگری با انواع نقش‌ها و گونه‌های مختلف بازیگری در سینما آشنا و شیوه‌ی اجرا با رویکرد و دوره‌های مختلف

ادامه مطلب

کارگاه آزاد فیلم

  کارگاه تحلیل فیلم و تحلیل نقش مدرس: علی فرهمند تعداد جلسات: ۱۲جلسۀ دو ساعته تحلیل نقش: در این کارگاه، هنرجوی بازیگری با انواع نقش‌ها و گونه‌های مختلف بازیگری در سینما آشنا و شیوه‌ی اجرا با رویکرد و دوره‌های مختلف

ادامه مطلب
اسکرول به بالا