مسخره باز علی فرهمند

می‌سی‌سی‌پی ایستاده می‌خوابد!

مسخره‌باز/ همایون غنی‌زاده   پیچیده‌گی اولین واژه‌ای است که در نخستین‌بارِ تماشای مسخره‌باز به ذهن می‌رسد. همه‌چیز متفاوت است و در ظاهر سخت -از تعدد رخدادها و شخصیت‌ها (به...

می‌سی‌سی‌پی ایستاده می‌خوابد!

مسخره‌باز/ همایون غنی‌زاده   پیچیده‌گی اولین واژه‌ای است که در نخستین‌بارِ تماشای مسخره‌باز به ذهن می‌رسد. همه‌چیز متفاوت است و در ظاهر سخت -از تعدد رخدادها و شخصیت‌ها (به عنوان جزئیات متن) و شیوۀ تصویری/ تدوینیِ یک موقعیت پوچ‌انگار تا

ادامه مطلب

می‌سی‌سی‌پی ایستاده می‌خوابد!

مسخره‌باز/ همایون غنی‌زاده   پیچیده‌گی اولین واژه‌ای است که در نخستین‌بارِ تماشای مسخره‌باز به ذهن می‌رسد. همه‌چیز متفاوت است و در ظاهر سخت -از تعدد رخدادها و شخصیت‌ها (به عنوان جزئیات متن) و شیوۀ تصویری/ تدوینیِ یک موقعیت پوچ‌انگار تا

ادامه مطلب
اسکرول به بالا