فروید

ناکامی در «شمع» و ۹ دقیقه

  سینمای «لارس فن تریه»: فروید، برشت، لاکان، گدار، تارکوفسکی و «جک»   «غرض اصلی در آزمون واقعیت، یافتن ادراک واقعی شیء نیست، بلکه بازیافتن آن است.» ـــ فروید...

ناکامی در «شمع» و ۹ دقیقه

  سینمای «لارس فن تریه»: فروید، برشت، لاکان، گدار، تارکوفسکی و «جک»   «غرض اصلی در آزمون واقعیت، یافتن ادراک واقعی شیء نیست، بلکه بازیافتن آن است.» ـــ فروید   تِز: بهشت به ناگزیر، از عزیمتِ «تَرین»-محورِ ساده‌انگار عزمِ آغاز

ادامه مطلب

ناکامی در «شمع» و ۹ دقیقه

  سینمای «لارس فن تریه»: فروید، برشت، لاکان، گدار، تارکوفسکی و «جک»   «غرض اصلی در آزمون واقعیت، یافتن ادراک واقعی شیء نیست، بلکه بازیافتن آن است.» ـــ فروید   تِز: بهشت به ناگزیر، از عزیمتِ «تَرین»-محورِ ساده‌انگار عزمِ آغاز

ادامه مطلب
اسکرول به بالا