سینما حقیقت

Cinéma vérité No. 18

شماره ۱۸ فصل‌نامه سینما-حقیقت به سردبیری علی فرهمند منتشر شد   ▫️مطالب شماره هجده فصل‌نامه تخصصی سینما-حقیقت به شرح زیر است:   ▫️بخش سرمقاله ◾️سرآغاز/ محمد حمیدی‌مقدم ◾️سینما-حقیقت: شروع...

Cinéma vérité No. 19

نوزدهمین شماره‌ فصل‌نامه‌ سینما-حقیقت به سردبیری علی فرهمند منتشر شد ▫️مطالب شماره هجده فصل‌نامه تخصصی سینما-حقیقت به شرح زیر است:   ◾سرمقاله‌ها این تازه آغاز ماجراست/ محمد حمیدی مقدم...

Cinéma vérité No. 19

نوزدهمین شماره‌ فصل‌نامه‌ سینما-حقیقت به سردبیری علی فرهمند منتشر شد ▫️مطالب شماره هجده فصل‌نامه تخصصی سینما-حقیقت به شرح زیر است:   ◾سرمقاله‌ها این تازه آغاز ماجراست/ محمد حمیدی مقدم ورق می‌زنیم/ خسرو دهقان تفسیر خلاق واقعیت در عصر دیجیتال/ دکتر

ادامه مطلب

Cinéma vérité No. 18

شماره ۱۸ فصل‌نامه سینما-حقیقت به سردبیری علی فرهمند منتشر شد   ▫️مطالب شماره هجده فصل‌نامه تخصصی سینما-حقیقت به شرح زیر است:   ▫️بخش سرمقاله ◾️سرآغاز/ محمد حمیدی‌مقدم ◾️سینما-حقیقت: شروع دوباره/ کیومرث وجدانی ◾️در جست‌وجوی حقیقت/ خسرو دهقان ◾️عیار واقع‌گرایی/ جواد

ادامه مطلب

Cinéma vérité No. 19

نوزدهمین شماره‌ فصل‌نامه‌ سینما-حقیقت به سردبیری علی فرهمند منتشر شد ▫️مطالب شماره هجده فصل‌نامه تخصصی سینما-حقیقت به شرح زیر است:   ◾سرمقاله‌ها این تازه آغاز ماجراست/ محمد حمیدی مقدم ورق می‌زنیم/ خسرو دهقان تفسیر خلاق واقعیت در عصر دیجیتال/ دکتر

ادامه مطلب

Cinéma vérité No. 18

شماره ۱۸ فصل‌نامه سینما-حقیقت به سردبیری علی فرهمند منتشر شد   ▫️مطالب شماره هجده فصل‌نامه تخصصی سینما-حقیقت به شرح زیر است:   ▫️بخش سرمقاله ◾️سرآغاز/ محمد حمیدی‌مقدم ◾️سینما-حقیقت: شروع دوباره/ کیومرث وجدانی ◾️در جست‌وجوی حقیقت/ خسرو دهقان ◾️عیار واقع‌گرایی/ جواد

ادامه مطلب
اسکرول به بالا