تارانتینو

چگونه یاد گرفتم دست از نگرانی بردارم و به فیلم‌های بد عشق بورزم!

روزی روزگاری در هالیوود/ کوئِنتین تارانتینو   اصلاً بد نیست فیلم‌ساز با تعلقات خاطرش حال کند -کی نمی‌کند؟ بد این است که در وابسته‌گی‌هاش، خاطره‌بازی‌هاش -به اصطلاح نوستالژی‌هاش- بماند؛ گیر کند. خطرِ نوستالژی اغلب مالِ مؤلفانِ در آستانۀ پیرمردی است

ادامه مطلب

چگونه یاد گرفتم دست از نگرانی بردارم و به فیلم‌های بد عشق بورزم!

روزی روزگاری در هالیوود/ کوئِنتین تارانتینو   اصلاً بد نیست فیلم‌ساز با تعلقات خاطرش حال کند -کی نمی‌کند؟ بد این است که در وابسته‌گی‌هاش، خاطره‌بازی‌هاش -به اصطلاح نوستالژی‌هاش- بماند؛ گیر کند. خطرِ نوستالژی اغلب مالِ مؤلفانِ در آستانۀ پیرمردی است

ادامه مطلب
اسکرول به بالا