امید روحانی

خونِ خاطره

  یادنامۀ نصیب نصیبی   علی فرهمند: «نصیب نصیبی» در تنگنای فراموشیِ زمان، به دست تنگ‌نظریِ دوران، با کور-سویی که حتّی نمی‌توانش گریان -آزرده جان، مُرده شد. تبعات این...

خونِ خاطره

  یادنامۀ نصیب نصیبی   علی فرهمند: «نصیب نصیبی» در تنگنای فراموشیِ زمان، به دست تنگ‌نظریِ دوران، با کور-سویی که حتّی نمی‌توانش گریان -آزرده جان، مُرده شد. تبعات این جمله از زوال فرهنگیِ اکنون پیدا، و نه‌تنها نصیب -که بی‌شمار

ادامه مطلب

خونِ خاطره

  یادنامۀ نصیب نصیبی   علی فرهمند: «نصیب نصیبی» در تنگنای فراموشیِ زمان، به دست تنگ‌نظریِ دوران، با کور-سویی که حتّی نمی‌توانش گریان -آزرده جان، مُرده شد. تبعات این جمله از زوال فرهنگیِ اکنون پیدا، و نه‌تنها نصیب -که بی‌شمار

ادامه مطلب
اسکرول به بالا