سینما به روایت گُدار

عنوان دوره:
سینما به روایت گُدار

مدرسان:
فرزاد مؤتمن
علی فرهمند

تعداد جلسات: ۷ جلسۀ دو ساعته

☎️ ۲۲۲۲۲۳۰۰
📞 ۰۹۲۱۳۰۱۹۰۱۹

www.khanehashena.com

اسکرول به بالا