نقدهای ساختارگرا

کیشِ بی‌هشدار

بازخوانی شطرنج باد/ محمدرضا اصلانی شطرنج باد نوای تصویرهاست. هر قاب، یک نُت و هر نُت، یک حس. «تریستان و ایزولده»‌ای است که هر قطعه‌اش به آرامی و با...

افکتِ نوئه

عشق/ گاسپار نوئه موسیقی «ساتی»[۱] الصاق به تصویر عریانیِ زن و مرد -به حال شور شهوانی- نخستین نماست -که ناگاه، بی‌مقدمه، بی‌پرده- بر پرده می‌آید -در قابی بسته با...

دکمه‌ها، کُت‌ها

خانه پدری/ کیانوش عیاری   مقدمه به رغم تمام ظلم‌ها، جورها، اجحاف‌ها، بیدادها -که آقایان روزی جواب‌گوش خواهند بود- خانه پدری فیلم خوبی نیست! و این بَد-بوده‌گی هیچ ارتباط...

گوش‌خَزَک

کتاب مدیر مدرسه/ جلال آل احمد   مدیر مدرسه سریع‌التوضیح و راحت‌الهضم و سهل‌الفهم است. ساختار زمانی‌اش خطی -از ماه‌های آغازین سال تحصیلی تا پایان آن، با زاویۀ اول شخص و ساختار مدرنیستیِ خرده‌پیرنگ، با یک شخصیت اصلی در مکانی

ادامه مطلب

تاریخ را کله‌چوبی‌ها می‌نویسند!

  جنایت بی‌دقت/ شهرام مکری   تلاشِ ناکامِ شهرام مکری در نمایش گسست زمان از طریق پیوسته‌گیِ نمای بلند -و در داستان‌هایی بی‌ارتباط با این شیوۀ روایی/ بصری، بالأخره در جنایت بی‌دقت به بار نشسته و نشان می‌دهد افراطِ بی‌حد

ادامه مطلب

آن افسر: زندگی در سایه‌ رومن پولانسکی

افسر و جاسوس/ رومن پولانسکی   صلابت کلاسیکِ افسر و جاسوس مرهون نتیجه‌ی اخلاقی است -انگیزه‌ی رومن پولانسکی از بازسازی ماجرایی به قدمت بیش از یک قرن- این‌که هربار کلیدواژه‌های مصلحت، میهن و امنیت ملی، حقوق انسانی بی‌گناه را پایمال

ادامه مطلب

در فاصلۀ دو نقطه

  گیلدا/ امید بنکدار و کیوان علی‌محمدی   «چه‌قدر کلید در قفل بچرخانم و قدم بگذارم به خانه‌ای تاریک»[۱] «نزهت» و «قناعت»ِ آینه‌های روبه‌رو، روبه‌روی هم نشسته‌اند. صورت زن سیاه و قاب‌، سفید و سیاه. زن سیگاری می‌گیراند. هراسان است

ادامه مطلب

انجیل به روایت نوئه

  لوکس اترنا/ گاسپار نوئه   نور جاودان (نسخۀ ۶۵ دقیقه/ برلیناله) در ادامۀ پروژۀ بازتعریف/ بازسازی سینماست، و نوئه این‌بار نیز -مانند تجربۀ پیشین- کار خود را در مرحلۀ «تخریب» پیگیری می‌کند. لوکس اترنا (نور جاودان) در شکل و

ادامه مطلب

تلخی‌های بی‌پایان

فروشنده / اصغر فرهادی   تعرضِ پیرمرد گرسنه به رعنا -همه‌چیز از آن صحنۀ لعنتی آغاز می‌شود؛ صحنه‌ای که اگر یک عطف ِ پنهان نبود، و اگر فیلم‌ساز نشانش می‌داد، فروشنده کاری کلیشه بود و نان به نرخ روز خور؛

ادامه مطلب

دکمه‌ها، کُت‌ها

خانه پدری/ کیانوش عیاری   مقدمه به رغم تمام ظلم‌ها، جورها، اجحاف‌ها، بیدادها -که آقایان روزی جواب‌گوش خواهند بود- خانه پدری فیلم خوبی نیست! و این بَد-بوده‌گی هیچ ارتباط با فکرِ پشت اثر -که از سال‌ها پیش تا به امروز

ادامه مطلب

افکتِ نوئه

عشق/ گاسپار نوئه موسیقی «ساتی»[۱] الصاق به تصویر عریانیِ زن و مرد -به حال شور شهوانی- نخستین نماست -که ناگاه، بی‌مقدمه، بی‌پرده- بر پرده می‌آید -در قابی بسته با رنگ‌بندی‌‌های آکروماتیک. در همان نمای نخست، الف) موقعیت پیش‌رونده، ب) آشنایی‌زدایی

ادامه مطلب

کیشِ بی‌هشدار

بازخوانی شطرنج باد/ محمدرضا اصلانی شطرنج باد نوای تصویرهاست. هر قاب، یک نُت و هر نُت، یک حس. «تریستان و ایزولده»‌ای است که هر قطعه‌اش به آرامی و با توازنِ نُت‌ها و آواها در آدمی رسوخ می‌کند و از عشق‌ها

ادامه مطلب

گوش‌خَزَک

کتاب مدیر مدرسه/ جلال آل احمد   مدیر مدرسه سریع‌التوضیح و راحت‌الهضم و سهل‌الفهم است. ساختار زمانی‌اش خطی -از ماه‌های آغازین سال تحصیلی تا پایان آن، با زاویۀ اول شخص و ساختار مدرنیستیِ خرده‌پیرنگ، با یک شخصیت اصلی در مکانی

ادامه مطلب

تاریخ را کله‌چوبی‌ها می‌نویسند!

  جنایت بی‌دقت/ شهرام مکری   تلاشِ ناکامِ شهرام مکری در نمایش گسست زمان از طریق پیوسته‌گیِ نمای بلند -و در داستان‌هایی بی‌ارتباط با این شیوۀ روایی/ بصری، بالأخره در جنایت بی‌دقت به بار نشسته و نشان می‌دهد افراطِ بی‌حد

ادامه مطلب

آن افسر: زندگی در سایه‌ رومن پولانسکی

افسر و جاسوس/ رومن پولانسکی   صلابت کلاسیکِ افسر و جاسوس مرهون نتیجه‌ی اخلاقی است -انگیزه‌ی رومن پولانسکی از بازسازی ماجرایی به قدمت بیش از یک قرن- این‌که هربار کلیدواژه‌های مصلحت، میهن و امنیت ملی، حقوق انسانی بی‌گناه را پایمال

ادامه مطلب

در فاصلۀ دو نقطه

  گیلدا/ امید بنکدار و کیوان علی‌محمدی   «چه‌قدر کلید در قفل بچرخانم و قدم بگذارم به خانه‌ای تاریک»[۱] «نزهت» و «قناعت»ِ آینه‌های روبه‌رو، روبه‌روی هم نشسته‌اند. صورت زن سیاه و قاب‌، سفید و سیاه. زن سیگاری می‌گیراند. هراسان است

ادامه مطلب

انجیل به روایت نوئه

  لوکس اترنا/ گاسپار نوئه   نور جاودان (نسخۀ ۶۵ دقیقه/ برلیناله) در ادامۀ پروژۀ بازتعریف/ بازسازی سینماست، و نوئه این‌بار نیز -مانند تجربۀ پیشین- کار خود را در مرحلۀ «تخریب» پیگیری می‌کند. لوکس اترنا (نور جاودان) در شکل و

ادامه مطلب

تلخی‌های بی‌پایان

فروشنده / اصغر فرهادی   تعرضِ پیرمرد گرسنه به رعنا -همه‌چیز از آن صحنۀ لعنتی آغاز می‌شود؛ صحنه‌ای که اگر یک عطف ِ پنهان نبود، و اگر فیلم‌ساز نشانش می‌داد، فروشنده کاری کلیشه بود و نان به نرخ روز خور؛

ادامه مطلب

دکمه‌ها، کُت‌ها

خانه پدری/ کیانوش عیاری   مقدمه به رغم تمام ظلم‌ها، جورها، اجحاف‌ها، بیدادها -که آقایان روزی جواب‌گوش خواهند بود- خانه پدری فیلم خوبی نیست! و این بَد-بوده‌گی هیچ ارتباط با فکرِ پشت اثر -که از سال‌ها پیش تا به امروز

ادامه مطلب

افکتِ نوئه

عشق/ گاسپار نوئه موسیقی «ساتی»[۱] الصاق به تصویر عریانیِ زن و مرد -به حال شور شهوانی- نخستین نماست -که ناگاه، بی‌مقدمه، بی‌پرده- بر پرده می‌آید -در قابی بسته با رنگ‌بندی‌‌های آکروماتیک. در همان نمای نخست، الف) موقعیت پیش‌رونده، ب) آشنایی‌زدایی

ادامه مطلب

کیشِ بی‌هشدار

بازخوانی شطرنج باد/ محمدرضا اصلانی شطرنج باد نوای تصویرهاست. هر قاب، یک نُت و هر نُت، یک حس. «تریستان و ایزولده»‌ای است که هر قطعه‌اش به آرامی و با توازنِ نُت‌ها و آواها در آدمی رسوخ می‌کند و از عشق‌ها

ادامه مطلب
اسکرول به بالا