مقالات

ناکامی در «شمع» و ۹ دقیقه

  سینمای «لارس فن تریه»: فروید، برشت، لاکان، گدار، تارکوفسکی و «جک»   «غرض اصلی در آزمون واقعیت، یافتن ادراک واقعی شیء نیست، بلکه بازیافتن آن است.» ـــ فروید...

هَپی ولنتاین!

ننسی می‌یرز؛ آخرین نفس‌های رؤیای آمریکایی   سی سی باکسترِ آپارتمان (با بازی جک لمون) از سرِ بی‌عشقی -و ارتقای شغل- خانه‌اش را اجارۀ زوج‌های بی‌مکان داده است؛ اغلب،...

روی آندرشون؛ خالق بی‌تکرارِ «تکرار»

  «فقط»، «تنهایی» و «من» روی آندرشون؛ خالق بی‌تکرارِ «تکرار»     مقدمه امیر پوریا تصویری ذهنی و بامزه داشت که می‌گفت نگاه کردن به چهرۀ آدم‌های در حالِ...

روی آندرشون؛ خالق بی‌تکرارِ «تکرار»

  «فقط»، «تنهایی» و «من» روی آندرشون؛ خالق بی‌تکرارِ «تکرار»     مقدمه امیر پوریا تصویری ذهنی و بامزه داشت که می‌گفت نگاه کردن به چهرۀ آدم‌های در حالِ تماشای فیلمی از روی آندرشون، به‌اندازه خود فیلم‌ عجیب است و

ادامه مطلب

هَپی ولنتاین!

ننسی می‌یرز؛ آخرین نفس‌های رؤیای آمریکایی   سی سی باکسترِ آپارتمان (با بازی جک لمون) از سرِ بی‌عشقی -و ارتقای شغل- خانه‌اش را اجارۀ زوج‌های بی‌مکان داده است؛ اغلب، همکارانش. او -پَرت‌شده از توی قصه‌های پری‌وار- جویای عشق است و

ادامه مطلب

ناکامی در «شمع» و ۹ دقیقه

  سینمای «لارس فن تریه»: فروید، برشت، لاکان، گدار، تارکوفسکی و «جک»   «غرض اصلی در آزمون واقعیت، یافتن ادراک واقعی شیء نیست، بلکه بازیافتن آن است.» ـــ فروید   تِز: بهشت به ناگزیر، از عزیمتِ «تَرین»-محورِ ساده‌انگار عزمِ آغاز

ادامه مطلب

روی آندرشون؛ خالق بی‌تکرارِ «تکرار»

  «فقط»، «تنهایی» و «من» روی آندرشون؛ خالق بی‌تکرارِ «تکرار»     مقدمه امیر پوریا تصویری ذهنی و بامزه داشت که می‌گفت نگاه کردن به چهرۀ آدم‌های در حالِ تماشای فیلمی از روی آندرشون، به‌اندازه خود فیلم‌ عجیب است و

ادامه مطلب

هَپی ولنتاین!

ننسی می‌یرز؛ آخرین نفس‌های رؤیای آمریکایی   سی سی باکسترِ آپارتمان (با بازی جک لمون) از سرِ بی‌عشقی -و ارتقای شغل- خانه‌اش را اجارۀ زوج‌های بی‌مکان داده است؛ اغلب، همکارانش. او -پَرت‌شده از توی قصه‌های پری‌وار- جویای عشق است و

ادامه مطلب

ناکامی در «شمع» و ۹ دقیقه

  سینمای «لارس فن تریه»: فروید، برشت، لاکان، گدار، تارکوفسکی و «جک»   «غرض اصلی در آزمون واقعیت، یافتن ادراک واقعی شیء نیست، بلکه بازیافتن آن است.» ـــ فروید   تِز: بهشت به ناگزیر، از عزیمتِ «تَرین»-محورِ ساده‌انگار عزمِ آغاز

ادامه مطلب
اسکرول به بالا