برنامه‌های تلویزیونی

جشنواره‌های سینمایی، آری یا نه؟

برنامه شهر فرنگپنج‌شنبه ۲۰ اسفندماه ۱۳۹۸موضوع: جشنواره‌های سینمایی، آری یا نه؟میهمانان: غلام‌رضا موسوی و علی فرهمندمجری: حمیدرضا مدقق

برنامه شهر فرنگ

برنامه «شهر فرنگ»پنج‌شنبه ۲۰ تیرماه ۱۳۹۸موضوع: «نقدِ نقد» و «تأثیرات فضای مجازی بر نقدِ فیلم»میهمانان: مازیار فکری ارشاد و علی فرهمندمجری: حمیدرضا مدقق https://www.telewebion.com/episode/2069850

ادامه مطلب

برنامه شهر فرنگ

برنامه «شهر فرنگ»پنج‌شنبه ۲۰ تیرماه ۱۳۹۸موضوع: «نقدِ نقد» و «تأثیرات فضای مجازی بر نقدِ فیلم»میهمانان: مازیار فکری ارشاد و علی فرهمندمجری: حمیدرضا مدقق https://www.telewebion.com/episode/2069850

ادامه مطلب
اسکرول به بالا